Uchwały XXXIII sesji z dnia 31.03.2014 r. 

 

  

Uchwała Nr XXXIII/282/2014 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok. (1.4 MB)

Uchwała Nr XXXIII/283/2014 - w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy. (717.4 KB)

Uchwała Nr XXXIII/284/2014 - w sprawie skargi na bezczynność Wójta Gminy. (673.1 KB)

Uchwała Nr XXXIII/285/2014 - w sprawie wydania zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. (413.1 KB)

Uchwała Nr XXXIII/286/2014 - w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kołczygłowy na rok 2014. (1.5 MB)

Uchwała Nr XXXIII/287/2014 - w sprawie zamiaru połączenia Biblioteki Publicznej w Kołczygłowach z inną samorządową instytucją kultury - Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kołczygłowach. (820.1 KB)

Uchwała Nr XXXIII/288/2014 - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Łobzowo oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży. (829.8 KB)

Uchwała Nr XXXIII/289/2014 - w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz warunków częściowego lub całościowego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. (1.6 MB)

Uchwała Nr XXXIII/290/2014 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Barkocin i Łobzowo. (628.6 KB)

 


Liczba odwiedzin : 527
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Weronika Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2014-04-07 09:13:59
Czas publikacji: 2014-04-07 09:13:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak