Uchwały XXXII sesji z dnia 27.01.2014 r. 

 

  

Uchwała Nr XXXII/271/2014 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok. (4.2 MB)

Uchwała Nr XXXII/272/2014 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2027. (4.6 MB)

Uchwała Nr XXXII/273/2014 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnego pn. „Budowa i oznakowanie szlaku rowerowego „Pętla północy” wraz ze stacyjką rowerową w Gminie Kołczygłowy”, realizowanego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. (440.9 KB)

Uchwała Nr XXXII/274/2014 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. (349.5 KB)

Uchwała Nr XXXII/275/2014 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. (341.8 KB)

Uchwała Nr XXXII/276/2014 - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. (329.5 KB)

Uchwała Nr XXXII/277/2014 - w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. (345.5 KB)

Uchwała Nr XXXII/278/2014 - w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. (881.3 KB)

Uchwała Nr XXXII/279/2014 - w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kołczygłowy na lata 2014-2018. (3.3 MB)

Uchwała Nr XXXII/280/2014 - w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Kołczygłowy. (965.9 KB)

Uchwała Nr XXXII/281/2014 - w sprawie zamiany nieruchomości. (612.7 KB)

 


Liczba odwiedzin : 583
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Weronika Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2014-02-04 07:22:36
Czas publikacji: 2014-02-04 07:22:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak