Uchwały XXXI sesji z dnia 19.12.2013 r. 

 

  

Uchwała Nr XXXI/259/2013 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014. (292.3 KB)

Uchwała Nr XXXI/260/2013 - w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy na lata 2014-2027. (797.2 KB)

Uchwała Nr XXXI/261/2013 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok. (1.2 MB)

Uchwała Nr XXXI/262/2013 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy na lata 2013-2027. (916.4 KB)

Uchwała Nr XXXI/263/2013 - w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Kołczygłowy. (611.3 KB)

Uchwała Nr XXXI/265/2013 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Kołczygłowy. (231.9 KB)

Uchwała Nr XXXI/266/2013 - w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kołczygłowy na lata 2014 – 2018. (288.5 KB)

Uchwała Nr XXXI/267/2013 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Kołczygłowy na rok 2014. (749.6 KB)

Uchwała Nr XXXI/268/2013 - w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Kołczygłowy na rok 2014. (2.7 MB)

Uchwała Nr XXXI/269/2013 - w sprawie przystąpienia Gminy Kołczygłowy do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi". (3.7 MB)

Uchwała Nr XXXI/270/2013 - w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołczygłowy na 2014 rok. (692.1 KB)

- załącznik nr 1 - dochody budżety gminy na 2014 rok; (2.1 MB)
- załącznik nr 2 - wydaki budżetu gminy na 2014 rok; (11 MB)
- załącznik nr 3 - zadania inwestycyjne roczne w 2014 rok; (1.6 MB)
- załącznik nr 4 - przychody i rozchody budżetu w 2014 roku; (212.6 KB)
- załącznik nr 5 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji; (469.4 KB)
- załącznik nr 6 - dotacje udzielone z budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r. (310.9 KB)
- załącznik nr 7 - wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014 r. (1.2 MB)
- załącznik nr 8 - dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2014 r. (117.6 KB)
- załącznik nr 9 - dotacje celowe z budżetu na zadania własne realizowane przez podmioty sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych w 2014 r. (217 KB)
- załącznik nr 10 - plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2014 r. (163.7 KB)
- uzasadnienie. (143.1 KB)

 


Liczba odwiedzin : 538
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Weronika Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2013-12-19 09:41:13
Czas publikacji: 2013-12-19 09:41:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak