Uchwały XXIX sesji z dnia 24.09.2013 r. 

 

  

Uchwała Nr XXIX/231/2013 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r. (5.2 MB)

Uchwała Nr XXIX/232/2013 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy na lata 2013-2027. (4.8 MB)

Uchwała Nr XXIX/233/2013 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa, remont i wyposażenie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy wiejskiej Kołczygłowy”, realizowanego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. (434.4 KB)

Uchwała Nr XXIX/234/2013 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kołczygłowy dla Powiatu Bytowskiego. (301.4 KB)

Uchwała Nr XXIX/235/2013 - w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kołczygłowy do współpracy w ramach porozumienia pn. ”REWERG – klaster na rzecz regionów niezależnych energetycznie”. (203.9 KB)

Uchwała Nr XXIX/236/2013 - w sprawie uchwalenia Statutu Urzędu Gminy Kołczygłowy. (406.3 KB)

Uchwała Nr XXIX/238/2013 - w sprawie nadania Statutu Sołectwom Gałąźnia Wielka i Gałąźnia Mała. (379.7 KB)

Uchwała Nr XXIX/239/2013 - w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa. (1.1 MB)

Uchwała Nr XXIX/240/2013 - w sprawie zamiany nieruchomości. (410.6 KB)

Uchwała Nr XXIX/241/2013 - w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa. (377.4 KB)

Uchwała Nr XXIX/242/2013 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Kołczygłowy w drodze bezprzetargowej. (1.3 MB)

Uchwała Nr XXIX/243/2013 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Kołczygłowach przy ul. Szkolnej 3 na okres dłuższy niż 3 lata. (539.7 KB)

Uchwała Nr XXIX/244/2013 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kołczygłowy dla Powiatu Bytowskiego. (351.9 KB)

 


Liczba odwiedzin : 583
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Weronika Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2013-10-01 11:35:17
Czas publikacji: 2013-10-01 11:35:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak