Uchwały XXIV sesji z dnia 14.11.2012 

 

  

Uchwała Nr XXIV/172/2012 - w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kołczygłowy na rok 2013. (39.1 KB)

Uchwała Nr XXIV/173/2012 - w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok. (43.3 KB)

Uchwała Nr XXIV/174/2012 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu naliczenia podatku rolnego na 2013 rok. (32.8 KB)

Uchwała Nr XXIV/175/2012 - w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Kołczygłowy na 2013 rok. (32 KB)

Uchwała Nr XXIV/176/2012 - w sprawie stawek opłaty targowej i zasad jej pobierania. (32.4 KB)

Uchwała Nr XXIV/177/2012 - w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kołczygłowy. (36.6 KB)

Uchwała Nr XXIV/178/2012 - w sprawie ustalenia wysokości diet dla Sołtysów. (32.6 KB)

Uchwała Nr XXIV/179/2012 - w sprawie podziału sołectwa Gałąźnia Wielka i utworzenia dwóch odrębnych sołectw. (31 KB)

Uchwała Nr XXIV/180/2012 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy na lata 2012 – 2017. (202 KB)

Uchwała Nr XXIV/181/2012 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok. (727.4 KB)

 


Liczba odwiedzin : 618
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Weronika Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2012-11-15 07:24:54
Czas publikacji: 2012-11-15 07:24:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak