Uchwały XXIII sesji z dnia 19.10.2012 

 

  

Uchwała Nr XXIII/168/2012 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy na lata 2012 – 2017. (186.5 KB)

Uchwała Nr XXIII/169/2012 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok. (101.2 KB)

Uchwała Nr XXIII/170/2012 - w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Kołczygłowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”. (119.2 KB)

Uchwała Nr XXIII/171/2012 - w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. (75.8 KB)

 


Liczba odwiedzin : 511
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Weronika Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2012-10-19 11:25:55
Czas publikacji: 2012-10-19 11:25:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak