Uchwały XXI sesji z dnia 27.08.2012 

 

  

Uchwała Nr XX/156/2012 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2017. (534.1 KB)

Uchwała Nr XX/157/2012 - w sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie gminy na 2012 rok. (7.3 MB)

Uchwała Nr XX/158/2012 - w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Kołczygłowy. (52 KB)

Uchwała Nr XX/159/2012 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. (45.6 KB)

Uchwała Nr XX/160/2012 - w sprawie podziału Gminy Kołczygłowy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.  (57.9 KB)

Uchwała Nr XX/161/2012 - w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie podziału sołectwa Gałąźnia Wielka. (206.6 KB)

Uchwała Nr XX/162/2012 - w sprawie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. (647.7 KB)

Uchwała Nr XX/163/2012 - w sprawie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. (391.3 KB)

Uchwała Nr XX/164/2012 - w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kołczygłowy. (368.3 KB)

 


Liczba odwiedzin : 558
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Weronika Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2012-08-27 15:17:17
Czas publikacji: 2012-08-27 15:17:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak