Uchwały XX sesji z dnia 25.05.2012 

 

  

Uchwała Nr XX/146/2012 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach za rok 2011 (23.4 KB)

Uchwała Nr XX/147/2012 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Kołczygłowach za rok 2011 (23.4 KB)

Uchwała Nr XX/148/2012 - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kołczygłowy za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kołczygłowy za rok 2011 (23.9 KB)

Uchwała Nr XX/149/2012 - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kołczygłowy absolutorium za 2011 rok (23.9 KB)

Uchwała Nr XX/150/2012 - w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2010 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Potrzeb Społecznych (25.3 KB)

Uchwała Nr XX/151/2012 - w sprawie zmiany Uchwały Nr III/22/2010 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Gospodarki Terenami i Ochrony Środowiska (26.4 KB)

Uchwała Nr XX/152/2012 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/124/2012 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (28.1 KB)

Uchwała Nr XX/153/2012 - w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa (45.2 KB)

Uchwała Nr XX/154/2012 - w sprawie ymianz Wieloletniej Prognoyz Finansowej Gminz Kocyzgowz na lata 2012-2017 (2.6 MB)

Uchwała Nr XX/155/2012 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok (6.5 MB)

 

 


Liczba odwiedzin : 557
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Weronika Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2012-07-04 07:51:13
Czas publikacji: 2012-07-04 07:51:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak