Uchwały XVIII sesji z dnia 19.03.2012  

 

  

Uchwała Nr XVIII/129/2012 - w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kołczygłowy na rok 2012. (56.4 KB)

Uchwała Nr XVIII/130/2012 - w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. (48.2 KB)

Uchwała Nr XVIII/131/2012 - w sprawie udzielenia dotacji na fundusz partnerski w związku z realizacją projektu pn.: „Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną”, realizowanego w latach 2009-2012. (36.4 KB)

Uchwała Nr XVIII/132/2012 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy na lata 2012 – 2017. (34.8 KB)

Uchwała Nr XVIII/133/2012 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok. (2.6 MB)

Uchwała Nr XVIII/134/2012 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa miejsc turystyczno-wypoczynkowych w miejscowości Łubno”, realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. (39.4 KB)

Uchwała Nr XVIII/135/2012 - w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Kołczygłowy. (21.3 KB)

Uchwała Nr XVIII/136/2012 - w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/216/2009 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie utworzenia Przedszkola w Kołczygłowach. (158.4 KB)

Uchwała Nr XVIII/137/2012 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/110/2008 Rady Gminy w Kołczygłowach z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kołczygłowy, Barnowo, Łubno, Barnowiec, Darżkowo, Gałąźnia Wielka, Gałąźnia Mała, Wierszyno, Górki, Radusz, Jezierze, Kołczygłówki, Barkocin, Łobzowo, Zagony, Wądół, Przyborze, Witanowo, Podgórze, zmienionej Uchwałą Rady Gminy w Kołczygłowach Nr XXVI/185/2009 z dnia 28 maja 2009r.,Nr XXIX/200/2009 z dnia 28 września 2009r., Nr XXX/210/2009 z dnia 28 października 2009r., Nr XLI/283/2010 z dnia 30 września 2010r. i Nr XLIII/293/2010 z dnia 8 listopada 2010r. (28.3 KB)

Uchwała Nr XVIII/138/2012 - w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gałąźnia Wielka i Gałąźnia Mała na lata 2012 - 2019. (1.8 MB)

Uchwała Nr XVIII/139/2012 - w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wądół i Przyborze na lata 2012 - 2019. (161.8 KB)

Uchwała Nr XVIII/140/2012 - w sprawie zatwierdzenia projektu „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. (42.6 KB)

 


Liczba odwiedzin : 485
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Weronika Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2012-04-02 11:21:09
Czas publikacji: 2012-04-02 11:21:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak