Uchwały XVI sesji z dnia 28.12.2011  

 

  

Uchwała Nr XVI/110/2011 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy na lata 2011-2020. (2.4 MB)

Uchwała Nr XVI/111/2011 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok. (149.8 KB)

Uchwała Nr XVI/112/2011 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy na lata 2011-2017. (727.2 KB)

Uchwała Nr XVI/113/2011 - w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołczygłowy na 2012 rok. (35.3 KB)

Załączniki:

- nr 1 - dochody budżetu gminy na 2012 r., (36.9 KB)

- nr 2 - wydatki budżetu gminy na 2012 r., (85.7 KB)

- nr 3 - zadania inwestycyjne roczne w 2012 r., (42.9 KB)

- nr 4 - przychody i rozchody budżetu w 2012 r., (34.1 KB)

- nr 5 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r., (28.1 KB)

- nr 6 - dotacje udzielone z budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r., (33.9 KB)

- nr 7 - wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 r., (47 KB)

- nr 8 - dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2012 r., (30.5 KB)

- nr 9 - dotacje celowe z budżetu na zadania własne realizowane przez podmioty sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych w 2012 r., (30.3 KB)

- nr 10 - plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2012 r., (39.1 KB)

- Uzasadnienie do projektu. (61 KB)

Uchwała Nr XVI/114/2011 - w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/216/2009 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie utworzenia Przedszkola w Kołczygłowach. (158.7 KB)

Uchwała Nr XVI/115/2011 - w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. (33.2 KB)

Uchwała Nr XVI/116/2011 - w sprawie uchwalenia planu Rady Gminy na rok 2012. (30.2 KB)

Uchwała Nr XVI/117/2011 - w sprawie zatwierdzenia Planów Komisji stałych Rady Gminy Kołczygłowy na rok 2012 (62.9 KB).

 


Liczba odwiedzin : 527
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Weronika Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2012-01-03 11:36:40
Czas publikacji: 2012-01-03 11:36:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak