Uchwały XV sesji z dnia 05.12.2011 

 

  

Uchwała Nr XV/104/2011 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012. (194.4 KB)

Uchwała Nr XV/105/2011 - w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Kołczygłowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012". (287.5 KB)

Uchwała Nr XV/106/2011 - w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. (274.1 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/106/2011 - Deklaracja na podatek od nieruchomości - DN-1 (99.8 KB)
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/106/2011 - Deklaracja na podatek rolny - DR-1 (86.9 KB)
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XV/106/2011 - Deklaracja na podatek leśny - DL-1 (58.7 KB)
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XV/106/2011 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - IN-1 (3.4 MB)
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XV/106/2011 - informacja w sprawie podatku rolnego - IR-1 (63.7 KB)
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XV/106/2011 - Informacja na podatek leśny - IL-1 (55.1 KB)

Uchwała Nr XV/107/2011 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok. (175.3 KB)

Uchwały Nr XV/108/2011 - w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołczygłowy. (434.7 KB)

Uchwały Nr XV/109/2011 - w sprawie przystapienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kołczygłowy. (394.8 KB)

 


Liczba odwiedzin : 506
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Weronika Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2011-12-21 08:35:41
Czas publikacji: 2011-12-21 08:35:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak