Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

2018-02-28 08:34:32
Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 
2014-04-24 08:19:42
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy

2018-02-28 08:56:56
Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2018-02-28 08:58:07
Potwierdzenie ostateczności decyzji o warunkach zabudowy,decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o lokalizacji zjazdu indywidualnego lub zjazdu publicznego

 
2014-04-24 09:27:30
Zmiana decyzji o warunkach zabudowy / o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
2014-04-24 09:32:55
Przenoszenie decyzji o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
2014-04-24 09:44:32
Wstępny projekt podziału nieruchomości

 
2014-04-24 10:15:54
Wydawanie decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu indywidualnego lub publicznego z drogi gminnej

 
2014-04-24 10:22:39
Uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu z drogi gminnej na posesję

 
2014-04-24 10:31:38