Uchwała budżetowa na 2014 rok  

 

  

Uchwała Nr XXXI/270/2013 - w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołczygłowy na 2014 rok. (692.1 KB)

- załącznik nr 1 - dochody budżety gminy na 2014 rok; (2.1 MB)

- załącznik nr 2 - wydaki budżetu gminy na 2014 rok; (11 MB)

- załącznik nr 3 - zadania inwestycyjne roczne w 2014 rok; (1.6 MB)

- załącznik nr 4 - przychody i rozchody budżetu w 2014 roku; (212.6 KB)

- załącznik nr 5 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji; (469.4 KB)

- załącznik nr 6 - dotacje udzielone z budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r. (310.9 KB)

- załącznik nr 7 - wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014 r. (1.2 MB)

- załącznik nr 8 - dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2014 r. (117.6 KB)

- załącznik nr 9 - dotacje celowe z budżetu na zadania własne realizowane przez podmioty sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych w 2014 r. (217 KB)

- załącznik nr 10 - plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2014 r. (163.7 KB)

- uzasadnienie. (143.1 KB)

 


Liczba odwiedzin : 807
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Cybula
Czas wytworzenia: 2014-04-07 09:23:00
Czas publikacji: 2014-04-07 09:23:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak