Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kołczygłowy za 2017 rok

2018-04-25 10:46:41
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2016

2017-04-26 07:41:53
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kołczygłowy za 2016 rok

2017-04-26 07:39:49
Zmiany w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 
2012-08-21 08:35:09
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych

 
2012-11-28 08:33:31
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

2014-04-16 10:12:42
Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

 
2014-04-16 10:42:27
Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych

 
2014-04-16 10:46:46
Informacja o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, odzysku oraz ograniczenia masy odpadów

 

2014-04-16 10:52:25
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kołczygłowy za 2015 rok

2016-04-20 09:08:31