Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 roku

 
2013-01-10 12:51:46
Powołanie Komisji Konkursowej do spraw opiniowania i rozpatrywania wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert

 
2013-01-31 07:57:10
Zarządzenie Wójta Gminy Kołczygłowy w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kołczygłowy

 
2013-02-18 13:19:54
Zarządzenie Wójta Gminy Kołczygłowy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych

 
2013-03-18 14:55:15
Zarządzenie Wójta Gminy Kołczygłowy w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 
2013-05-20 10:29:00
Zarządzenie Wójta Gminy Kołczygłowy w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych

 
2013-05-23 08:43:29
Zarządzenie Wójta Gminy Kołczygłowy w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kołczygłowy w zakresie krajoznawstwa i turystyki, ochrony środowiska i wędkarstwa oraz ekologii w 2013 roku.

 
2013-05-27 14:15:42
Zarządzenie Wójta Gminy Kołczygłowy w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania i rozpatrywania wniosków

 
2013-05-27 14:26:34
Zarządzenie Wójta Gminy Kołczygłowy w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji i wychowania, kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 
2013-05-27 14:37:14
Zarządzenie Wójta Gminy Kołczygłowy w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji i wychowania, kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 
2013-06-07 12:36:58