Uchwały XXII Sesji z dnia 8.12.2008 roku 

 
Uchwały XXII Sesji z dnia 8.12.2008 roku 

 Uchwała nr XXII/146/2008 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy konsorcjum pomiędzy gminami w celu wspólnego złożenia oferty nabycia udziałów spółki Zakład Usług Wodnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku. (208.5 KB)

 Uchwała nr XXII/147/2008 - w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kołczygłowy do wspólnej realizacji projektu pt. "Kaszuby czterech kultur". (194 KB)

 Uchwała nr XXII/148/2008 - w sprawie przejęcia nieruchomości od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych.(25.1 KB)

 Uchwała nr XXII/149/2008 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok. (175.9 KB)

 Uchwała nr XXII/150/2008 - w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego realizowanego w latach 2008 -2010.  (181.9 KB)  

 

Liczba odwiedzin : 486
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Kiedrowicz
Czas wytworzenia: 2008-12-23 11:09:29
Czas publikacji: 2008-12-23 11:09:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak