Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 2/2011 Wójta Gminy Kołczygłowy

 Zarządzenie nr 2/2011 Wójta Gminy Kołczygłowy - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2011. (33.4 KB)

2011-02-07 09:21:29
Zarządzenie nr 5/2011 Wójta Gminy Kołczygłowy

  Zarządzenie nr 5/2011 Wójta Gminy Kołczygłowy - w sprawie powołania Zespołu Nominującego do Nagrody Wójta za 2010 rok w dziedzinie gospodarki, rolnictwa, kultury, sportu i inicjatyw społecznych. (23.6 KB)
2011-02-07 13:10:04
Zarządzenie nr 6/2011 Wójta Gminy Kołczygłowy

 Zarządzenie nr 6/2011 Wójta Gminy Kołczygłowy - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania i rozpatrywania wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kołczygłowy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku. (82.9 KB)

2011-02-16 13:39:07
Zarządzenie nr 8/2011 Wójta Gminy Kołczygłowy

 Zarządzenie nr 8/2011 Wójta Gminy Kołczygłowy w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kołczygłowy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku. (51.1 KB)

2011-02-22 08:55:42
Zarządzenie nr 9/2011 Wójta Gminy Kołczygłowy

 Zarządzenie nr 9/2011 Wójta Gminy Kołczygłowy w sprawie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji i wychowania, kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. (23.7 KB)

2011-03-11 12:53:48
Zarządzenie nr 10/2011 Wójta Gminy Kołczygłowy

 Zarządzenie nr 10/2011 Wójta Gminy Kołczygłowy w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie krajoznawstwa i turystyki, ochrony środowiska i wędkarstwa oraz ekologii. (23.4 KB) (23.4 KB)
2011-03-11 13:07:28
Zarządzenie nr 11/2011 Wójta Gminy Kołczygłowy

 Zarządzenie nr 11/2011 Wójta Gminy Kołczygłowy w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. (22.9 KB)
2011-03-11 13:18:20
Zarządzenie nr 13/2011 Wójta Gminy Kołczygłowy

 Zarządzenie nr 13/2011 Wójta Gminy Kołczygłowy w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie terenu w ramach inwestycji pn.: „Budowa miejsc rekreacyjno-sportowych w miejscowości Barnowo”. (45.6 KB)

2011-03-11 13:24:56
Zarządzenie nr 7/2011 Wójta Gminy Kołczygłowy

  Zarządzenie nr 7/2011 wójta Gminy Kołczygłowy w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach RPO WP. (44.8 KB)
2011-03-24 12:57:28
Zarządzenie nr 4/2011 Wójta Gminy Kołczygłowy

Zarządzenie nr 4/2011 Wójta Gminy Kołczygłowy w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kołczygłowy. (5.2 MB)
2011-03-28 08:34:16