Uchwały XI sesji z dnia 23.08.2011  

 

  

Uchwała Nr XI/74/2011 - w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kołczygłowy. (232.2 KB)

Uchwała Nr XI/75/2011 - w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kołczygłowy. (235.9 KB)

Uchwała Nr XI/76/2011 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok. (166.8 KB)

Uchwała Nr XI/77/2011 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy na lata 2011-2020. (193.5 KB)

Uchwała Nr XI/78/2011 - w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Bytowie. (132.7 KB)

Uchwała Nr XI/79/2011 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest sama nieruchomość. (151 KB)

Uchwała Nr XI/80/2011 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Łobzowie. (131.6 KB)

Uchwała Nr XI/81/2011 - w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Kołczygłowy.  (163.4 KB)

Uchwała Nr XI/82/2011 - w sprawie zamiany nieruchomości.  (164.3 KB)

Uchwała Nr XI/83/2011 - w sprawie Uchwały Nr IV/42/2003 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zbycia gruntu stanowiącego własność gminy.  (132.7 KB)

Uchwała Nr XI/84/2011 - w sprawie zmiany Uchwały Nr V/27/2007 Rady Gminy w Kołczygłowach z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Kołczygłowy lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy oraz zasady ich wynajmowania. (198 KB)

Uchwała Nr XI-85/2011 - w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych.  (126 KB)

Uchwała Nr XI/86/2011 - w sprawie ustalenia wysokości opłat na świadczenia udzielane w Gminnym Przedszkolu w Kołczygłowach.  (379.2 KB)

 


Liczba odwiedzin : 505
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Weronika Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2011-10-17 12:56:13
Czas publikacji: 2011-10-17 12:56:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak