Uchwały X sesji z dnia 27.06.2011  

 

Uchwały X sesji z dnia 27.06.2011  

 Uchwała Nr X/67/2011 - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozadania finansowego Gminy Kołczygłowy za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kołczygłowy za rok 2010. (22.1 KB)

 Uchwała Nr X/68/2011 - w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze. (36 KB)

 Uchwała Nr X/69/2011 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok. (117.5 KB)

 Uchwała Nr X/70/2011 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy na lata 2011 - 2020. (125 KB)

 Uchwała Nr X/71/2011 - w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Kołczygłowy. (21.8 KB)

 Uchwała Nr X/72/2011 - w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Skarbu Państwa -Agencji Nieruchomości Rolnych. (24.8 KB)

 Uchwała Nr X/73/2011 - w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej. (16.3 KB)

 


Liczba odwiedzin : 504
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Weronika Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2011-07-04 15:04:25
Czas publikacji: 2011-07-04 15:04:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak