Uchwały VI sesji z dnia 14.03.2011  

 

Uchwały VI sesji z dnia 14.03.2011  

 Uchwała Nr VI/43/2011 - w sprawie uchwalenia studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołczygłowy. (89.8 KB)
 - ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOŁCZYGŁOWY  (465.9 KB)

 Uchwała Nr VI/44/2011 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach za rok 2010. (16 KB)

 Uchwała Nr VI/45/2011 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Kołczygłowach za rok 2010. (832.6 KB)

 Uchwała Nr VI/46/2011 - w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. (42.1 KB)

 Uchwała Nr VI/47/2011 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok. (123.9 KB)

 Uchwała Nr VI/48/2011 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego do przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Kształtowanie centrum społeczno-kulturalnego poprzez zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w msc. Kołczygłowy”, realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. (37.6 KB)

 Uchwała Nr VI/49/2011 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Kształtowanie centrum społeczno-kulturalnego poprzez zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w msc. Kołczygłowy”, realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. (39.8 KB)

 Uchwała Nr VI/50/2011 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego do przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa miejsc rekreacyjno-sportowych w miejscowości Barnowo”, realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. (38.5 KB)

 Uchwała Nr VI/51/2011 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa miejsc rekreacyjno-sportowych w miejscowości Barnowo”, realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. (39.6 KB)

 Uchwała Nr VI/52/2011 - w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Kołczygłowy. (21.8 KB)

 Uchwała Nr VI/53/2011 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. (25.5 KB)

 Uchwała Nr VI/54/2011 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Wądole. (21.9 KB)

 


Liczba odwiedzin : 521
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Weronika Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2011-03-25 07:56:46
Czas publikacji: 2011-03-25 07:56:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak