Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 9/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kołczygłowy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ruchowej w roku 2010. (67.2 KB)
2010-03-02 13:51:34
Zarządzenie nr 3/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne Gminy Kołczygłowy. (31.7 KB)

2010-03-08 10:57:24
Zarządzenie nr 8/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy

 W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na:„Przebudowę, rozbudowę i wyposażenie obiektów dydaktycznych w gminie Kołczygłowy”. (41 KB)
2010-03-08 11:02:39
Zarządzenie nr 7/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy

 ​w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok. (1 MB)

2010-03-08 11:13:34
Zarządzenie nr 5/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na wykonanie: Remontu gminnego boiska sportowego oraz budynku zaplecza sportowego w miejscowości Kołczygłowy. (434.7 KB)
2010-03-08 11:38:00
Zarządzenie nr 4/2010 Wojta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie powołania Zespołu Nominującego do Nagrody Wójta za 2009 rok. (352.4 KB)
2010-03-08 11:42:09
Zarządzenie nr 2/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy

 ​w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie stanowiącego własności pracodawcy użytego do odbycia podróży służbowej przez pracownika samorządowego Urzędu Gminy w Kołczygłowach. (1 MB)

2010-03-08 11:53:46
Zarządzenie nr 1/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania i rozpatrywania wniosków złożonych w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kołczygłowy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ruchowej w 2010 roku. (379.1 KB)
2010-03-08 12:59:03
Zarządzenie nr 10/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie powierzenia Skarbnikowi Gminy obowiązków z zakresu gospodarki finansowej. (40.2 KB)
2010-03-11 13:15:03
Zarządzenie nr 13/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy

w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach. (76.8 KB)

2010-03-25 11:48:54