Elektroniczna Skrzynka Podawcza 

 

 

Elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Gminy Kołczygłowy jest dostępna na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem http://epuap.gov.pl/

W celu korespondencji z Urzędem Gminy w Kołczygłowach za pomocą platformy e-PUAP należy wykonać następujące kroki:

  1. Założyć konto na stronie http://www.epuap.gov.pl (konto bezpłatne).
  2. Zalogować się do e-PUAP - http://www.epuap.gov.pl/.
  3. Po zalogowaniu przejść na zakładkę  „KATALOG SPRAW” i w polu wyszukiwania wpisać "Pismo ogólne do podmiotu publicznego".
  4. Z odnalezionych działów wybrać "USŁUGA CENTRALNA" i "Pismo ogólne do podmiotu publicznego".
  5. Przejść do formularza związanego z usługą wybierając „ZAŁATW SPRAWĘ”.
  6. W polu "Odbiorca dokumentu" wpisać URZĄD GMINY KOŁCZYGŁOWY lub identyfikator konta Urzędu Gminy 7dct796ad1.

Szczegółowy sposób korzystania z platformy oraz inne metody przesyłania korespondencji przedstawia załączona instrukcja.

- instrukcja zakładania konta i wyszukiwania usług

                

Wymagania dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych niezbędnych do otrzymania przez nadawcę poświadczenia odbioru:

Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Gminy Kołczygłowy za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej muszą być:

  1. Opatrzone bezpiecznym podpisem cyfrowym nadawcy tj. podpisem kwalifikowanym (wydanym przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne) lub profilem zaufanym (możliwym do wygenerowania przez system ePUAP).
  2. Opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument (imię, nazwisko, adres zamieszkania, ewentualnie adres do korespondencji).
  3. Wolne od wszelkiego rodzaju wirusów komputerowych oraz innego szkodliwego oprogramowania.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego:

Wszystkie załączniki dołączone do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie mogą przekraczać 3 MB,

Akceptowane formaty załączników:

- dokumenty tekstowe - docx, doc, txt, rtf, pdf, odt,
- zawierające załącznik graficzny - jpg, tif, gif, bmp,
- skompresowane - zip, rar.

 


Liczba odwiedzin : 1718
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Kiedrowicz
Czas wytworzenia: 2008-05-06 11:16:00
Czas publikacji: 2015-09-10 12:22:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak