Zarządzenia Wójta Gminy Kołczygłowy  

 

  

Zarządzenie nr 1/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie powołania gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolczygłowach(151KB)

Zarządzenie nr 2/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie przeznaczenia do kasacji lub zbycia samochodu pożarniczego ŻUK A 15 (151KB)

Zarządzenie nr 3/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie zmian w zarządzeniu przystąpienia do projektu "KASZЁBЁBYT" (177KB)

Zarządzenie nr 4/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kołczygłowach (192KB)

Zarządzenie nr 5/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie powołania komisji konkursowej (198KB)

Zarządzenie nr 6/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie gospodarki magazynowej (281KB)

Zarządzenie nr 7/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok (26KB)

Zarządzenie nr 8/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy 

 w sprawie inwentaryzacji OSP (17KB)

Zarządzenie nr 9/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej (202KB)

Zarządzenie nr 10/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie powołania komisji konkursowej na rozstrzygniecie ofert w zakresie konkursy fizycznej i sportu (210KB)

Zarządzenie nr 11/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie ustalenia normy zużycia oleju napędowego w samochodzie służbowym (263KB)

Zarządzenie nr 12/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie instrukcji archiwalnej (78KB)  

Zarządzenie nr 13/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie przyznania środków higieny osobistej dla pracowników Urzędu Gminy(47KB)

Zarządzenie nr 14/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie powołania zastępcy wójta (36KB)

Zarządzenie nr 15/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie powierzenia obowiązków kierownika GOPS w Kołczygłowach (37KB)

Zarządzenie nr 16/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora GOK w Kołczygłowach (27KB)

Zarządzenie nr 17/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy działki nr. 14/11 obręb geodezyjny Łobzowo (32KB)

Zarządzenie nr 18/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie sprzedaży drewna tartacznego(30KB)

Zarządzenie nr 19/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie oddania w dzierżawę działki nr.6/1 obręb geodezyjny Kołczygłówki (179KB)

Zarządzenie nr 20/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie oddania w dzierżawę działki nr. 12/1 obręb geodezyjny Łobzowo (32KB)

Zarządzenie nr 21/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie powołania komicji inwentaryzacyjnej (28KB) 

Zarządzenie nr 22/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie odwołania dyrektora GOK w Kołczygłowach (24KB)


Zarządzenie nr 23/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie udzielenia upoważnienia pełniącej obowiązki Kierownika GOPS do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (25KB)

Zarządzenie nr 24/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie udzielenia upoważnienia pełniącej obowiązki Kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach pomocy społecznej należących do właściwości Gminy Kołczygłowy (25KB)

Zarządzenie nr 25/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy 

 w sprawie udzielenia upoważnienia pełniącej obowiązki Kierownika GOPS do prowadzenia w sprawach wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (25KB)


Zarządzenie nr 26/2007 Wójta Gminy Kolczygłowy

 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu (23KB)


Zarządzenie nr 27/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok (423KB) 

Zarządzenie nr 28/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie wzoru wniosku o odbycie podróży służbowej własnym samochodem (285KB)

Zarządzenie nr 29/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2007 rok. (299KB)

Zarządzenie nr 30/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych rolnych stanowiących mienie Gminy Kolczygłowy (31KB)

Zarządzenie nr 31/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok (24KB)

Zarządzenie nr 32/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2007 rok (34KB)

Zarządzenie nr 33/2007 Wójta Gminy Kolczygłowy

 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji związanych z realizacją budżetu Gminy z roku 2006 (40KB)


Zarządzenie nr 34/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na Dyrektora Zespołu Szkół w Kołczygłowach (25KB)

Zarządzenie nr 35/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na Dyrektora Zespołu Szkół w Łubnie (25KB)

Zarządzenie nr 36/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy 

 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok (55KB)

Zarządzenie nr 37/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy


 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok (46KB)

Zarządzenie nr 38/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok (44KB)

  
Zarządzenie nr 39/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie określenia stanowisk, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych (24KB)

Zarządzenie nr 40/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie  upoważnienia pracownika urzędu gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (24KB)

Zarządzenie nr 41/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień zaświadczeń w imieniu Wójta (25KB)

Zarządzenie nr 42/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołczygłowy za pierwsze półrocze 2007 roku (24KB)

Zarządzenie nr 43/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Kołczygłowy  (31KB)

Zarządzenie nr 44/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Kolczygłowy (31KB)

Zarządzenie nr 45/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych (122KB)
 
Zarządzenie nr 46/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Kołczygłowy (31KB)

Zarządzenie nr 47/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Kołczygłowach (25KB)

Zarządzenie nr 48/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Łubnie (25KB)

Zarządzenie nr 49/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy
 
 w sprawie harmonogramu prac związanych z opracowaniem projektu budżetu gminy na 2008 rok.(55KB)

Zarządzenie nr 50/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok (165KB)
 
Zarządzenie nr 51/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie zmiany polityki rachunkowości (188KB)

Zarządzenie nr 52/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok. (55KB)
 
Zarządzenie nr 53/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy w Kołczygłowch (62KB)

Zarządzenie nr 54/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie sprzedaży drewna tartacznego (29KB)

Zarządzenie nr 55/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów (47KB)

Zarządzenie nr 56/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w którym wartość zamówienia przekracza równowartość 14.000 euro.  (48KB)

Zarządzenie nr 57/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy 

 w sprawie Instrukcji Kontroli Finansowej (77KB)

Zarządzenie nr 58/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach (34KB)

Zarządzenie nr 59/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy
 
 w sprawie sprzedaży drewna tartacznego (30KB)

Zarządzenie nr 60/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach (85KB)

Zarządzenie nr 61/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy 

 w sprawie unieważnienia zarządzenia Wójta Gminy Kołczygłowy Nr 19/2007 (30KB) 
 
Zarządzenie nr 62/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok (55KB)

Zarządzenie nr 63/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok (48KB)

Zarządzenie nr 64/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy
 
 w sprawie zmiany Załącznika Nr1 do Zarządzenia Nr 62/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 11 września 2007r. (55KB)

Zarządzenie nr 65/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy 

 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok (59KB)
  
Zarządzenie nr 66/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie wyboru procedury przetargowej celem oddania w najem lokalu użytkowego zajmującego się w zasobach Gminy Kołczygłowy (32KB)

Zarządzenie nr 67/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Kołczygłowach do użyczenia pomieszczeń w budynku Szkoły w Gałąźni Wielkiej (23KB)

Zarządzenie nr 68/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kołczygłowy (33KB)

Zarządzenie nr 70/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie i oddawanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Kołczygłowy oraz do przeprowadzania rokowań (47KB)

Zarządzenie nr 72/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy 

 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzania wybrakowania sprzętu i materiałów obrony cywilnej (28KB)  

Zarządzenie nr 73/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie zmiany polityki rachunkowości (174KB)
 
Zarządzenie nr 74/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy 

w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego  wewnętrznej instrukcji inwentaryzacyjnej (4.2 MB) 

Zarządzenie nr 75/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy 

 w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach (94KB)
 
Zarządzenie nr 76/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy 

 w sprawie sprzedaży drewna tartacznego (30KB)

Zarządzenie nr 77/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok (69KB)

Zarządzenie nr 78/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie powierzenia Skarbnikowi Gminy obowiązków z zakresu gospodarki finansowej (34KB)

Zarządzenie nr 79/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy 

 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji  (37KB)
 
Zarządzenie nr 80/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2007 rok (194KB)

Zarządzenie nr 81/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy
 
 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Kołczygłowy na 2008 rok (1051KB)

Zarządzenie nr 82/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok (249KB)

Zarządzenie nr 83/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy
 
 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 82/2007 oraz wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok (284KB)

Zarządzenie nr 84/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych (37KB)

Zarządzenie nr 85/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok (70KB)

Zarządzenie nr 86/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie unieważnienia zarządzenia Wójta Gminy Kołczygłowy Nr 30/2007
 (30KB)


Zarządzenie nr 87/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Biblioteki Publicznej w Kołczygłowach  (29KB)

Zarządzenie nr 88/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy
 
 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok (62KB)

Zarządzenie nr 89/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok (81KB)

Zarządzenie nr 90/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy (59KB)

Zarządzenie nr 91/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne Gminy Kołczygłowy (37KB)

Zarządzenie nr 92/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie odwołania z pełnienia obowiązków dyrektora GOK w Kołczygłowach (132KB)
 
Zarządzenie nr 93/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach (235KB)
 
Zarządzenie nr 94/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy

 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok (63KB)

 


Liczba odwiedzin : 1906
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Kiedrowicz
Czas wytworzenia: 2007-01-23 14:30:00
Czas publikacji: 2007-01-23 14:30:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak