Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Kołczygłowy

Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Kołczygłowy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2015. (309.7 KB)
2015-01-19 13:48:49
Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Kołczygłowy

Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Kołczygłowy w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy Kołczygłowy. (164.8 KB)
2015-01-19 13:58:00
Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Kołczygłowy

Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Kołczygłowy w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 60/2014 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 14 lipca 2014r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Kołczygłowach. (166.1 KB)
2015-01-19 13:59:40
Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Kołczygłowy

 Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Kołczygłowy w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołczygłowach, udzielenia upoważnień do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych (304.7 KB)
2015-01-28 12:50:04
Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Kołczygłowy

Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Kołczygłowy w sprawie ustalenia normy zużycia oleju napędowego w ciągniku rolniczym marki Case Farmall 95 o nr rej. GBY 56X6. (171.2 KB)
2015-02-05 09:13:12
Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Kołczygłowy

Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Kołczygłowy w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego do przeprowadzenia eliminacji gminnych XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży. (118.6 KB)
2015-02-12 12:43:17
Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Kołczygłowy

 Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Kołczygłowy w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie Gminy Kołczygłowy w 2015 roku (108.7 KB)
2015-02-12 12:51:51
Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Kołczygłowy

Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Kołczygłowy w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania i rozpatrywania wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kołczygłowy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku (2.3 MB)
2015-02-12 13:08:21
Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Kołczygłowy

Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Kołczygłowy w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego położonego w Kołczygłowach przy ul. Słupskiej 34 stanowiącego mienie komunalne Gminy Kołczygłowy (94.6 KB)
2015-02-13 09:58:07
Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Kołczygłowy

Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Kołczygłowy w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Łubno. (89.1 KB)
2015-02-13 10:00:41