Uchwały VI sesji z dnia 22.06.2015 r. 

 

 

Uchwała Nr VI/73/2015 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach

Uchwała Nr VI/74/2015 - w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok  Biblioteki Publicznej w Kołczygłowach

Uchwała Nr VI/75/2015 - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kołczygłowy za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kołczygłowy za rok 2014

Uchwała Nr VI/76/2015 - w sprawie udzielenia Wójtowi  Gminy Kołczygłowy absolutorium za 2014 rok

Uchwała Nr VI/77/2015 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kołczygłowy na  2015 rok

Uchwała Nr VI/78/2015 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy na lata 2015 – 2027

Uchwała Nr VI/79/2015 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Kołczygłowy

Uchwała Nr VI/80/2015 - w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku Ośrodka Zdrowia w Kołczygłowach przy ul. Słupskiej 34 na okres powyżej 3 lat 

Uchwała Nr VI/81/2015w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Łubno 12 na okres powyżej 3 lat 

Uchwała Nr VI/82/2015 - w sprawie w sprawie: przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów rekreacyjno - wypoczynkowych, placów zabaw, boisk sportowych oraz kompleksu boisk – „ORLIK 2012”, będących własnością Gminy Kołczygłowy

Uchwała Nr VI/83/2015 - w sprawie ustanowienia znaku graficznego - logo Gminy Kołczygłowy oraz zasad jego użytkowania

Uchwała Nr VI/84/2015 - w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków na terenie Gminy Kołczygłowy

Uchwała Nr VI/85/2015 - w sprawie współdziałania i powierzenia gminie Bytów realizacji zadania z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli

 

Załączniki

Uchwała Nr VI-73-2015.pdf

Data: 2015-06-29 10:37:20 Rozmiar: 423.21k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr VI-74-2015.pdf

Data: 2015-06-29 10:37:20 Rozmiar: 424.04k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr VI-75-2015.pdf

Data: 2015-06-29 10:37:20 Rozmiar: 168.76k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr VI-76-2015.pdf

Data: 2015-06-29 10:37:20 Rozmiar: 177.52k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr VI-77-2015.pdf

Data: 2015-06-29 10:37:20 Rozmiar: 1.19M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr VI-78-2015.pdf

Data: 2015-06-29 10:37:20 Rozmiar: 1.82M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr VI-79-2015.pdf

Data: 2015-06-29 10:37:20 Rozmiar: 131.24k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr VI-80-2015.pdf

Data: 2015-06-29 10:37:20 Rozmiar: 130.96k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr VI-81-2015.pdf

Data: 2015-06-29 10:37:20 Rozmiar: 130.23k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr VI-82-2015.pdf

Data: 2015-06-29 10:37:20 Rozmiar: 444.27k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr VI-83-2015.pdf

Data: 2015-06-29 10:37:20 Rozmiar: 430.49k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr VI-84-2015.pdf

Data: 2015-06-29 10:37:20 Rozmiar: 209.6k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr vI-85-2015.pdf

Data: 2015-06-29 10:37:20 Rozmiar: 202.83k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 770
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Weronika Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2015-06-29 09:46:01
Czas publikacji: 2015-06-29 10:37:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak