Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum

2015-07-21 09:24:37
Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania

2015-07-21 09:53:09
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

2015-07-21 09:54:16
Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

2015-07-21 09:55:21
Wyjaśnienia PKW dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji do spraw referendum w kraju

2015-07-21 09:58:04
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

2015-07-21 10:02:37
Zarządzenie Wójta Gminy Kołczygłowy w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów związanych z przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

2015-07-24 14:31:04
Obwieszczenie o numerach i granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji ds. referendum oraz lokalach obwodowych komisji ds. referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika utworzonych na terenie Gminy Kołczygłowy.

2015-07-24 14:35:40
Zarządzenie Nr 74/RG/2015 Wójta Gminy Kołczygłowy

Zarządzenie  Nr 74/RG/2015 Wójta Gminy Kołczygłowy w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

2015-08-12 08:28:49
Składy obwodowych komisji wyborczych

2015-08-24 09:21:31