Uchwały VIII sesji z dnia 05.10.2015 r.  

 

Uchwała Nr VIII/91/2015 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kołczygłowy na 2015 rok

Uchwała Nr VIII/92/2015 - w sprawie zasad i trybu korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia wójtowi gminy uprawnień do stanowienia o ich wysokości

Uchwała Nr VIII/93/2015 - w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych na stanowisku pedagoga szkolnego i logopedy oraz zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących etat łączony w placówkach oświatowych Gminy Kołczygłowy

Uchwała Nr VIII/94/2015 - w sprawie uchwalenia Regulaminu dla nauczycieli określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania wysokości i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kołczygłowy

Uchwała Nr VIII/95/2015 - w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kołczygłowy ze środków specjalnego funduszu nagród

Uchwała Nr VIII/96/2015 - w sprawie nabycia na mienie komunalne Gminy Kołczygłowy działki oznaczonej nr 19/3 położonej w miejscowości Łobzowo

Uchwała Nr VIII/97/2015 - w sprawie zamiany nieruchomości 

Uchwała Nr VIII/98/2015 - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Barkocin i Łobzowo

 

 

Załączniki

Uchwała Nr VIII.91.2015.pdf

Data: 2015-10-08 11:15:33 Rozmiar: 385.88k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr VIII.92.2015.pdf

Data: 2015-10-08 11:15:33 Rozmiar: 190.32k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr VIII.93.2015.pdf

Data: 2015-10-08 11:15:33 Rozmiar: 195.5k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr VIII.94.2015.pdf

Data: 2015-10-08 11:15:33 Rozmiar: 273.51k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr VIII.95.2015.pdf

Data: 2015-10-08 11:15:33 Rozmiar: 284.09k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr VIII.96.2015.pdf

Data: 2015-10-08 11:15:33 Rozmiar: 539.84k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr VIII.97.2015.pdf

Data: 2015-10-08 11:15:33 Rozmiar: 376.4k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr VIII.98.2015.pdf

Data: 2015-10-08 11:15:33 Rozmiar: 2.27M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 745
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Weronika Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2015-10-08 10:18:12
Czas publikacji: 2015-10-08 11:16:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak