Uchwały IX sesji z dnia 09.11.2015 r.  

 

Uchwała Nr IX/99/2015 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kołczygłowy na 2016 rok

Uchwała Nr IX/100/2015 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.

Uchwała Nr IX/101/2015 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu naliczenia podatku rolnego na 2016 r.

Uchwała Nr IX/102/2015 - w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Kołczygłowy na 2016 r. 

Uchwała Nr IX/103/2015 - w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr IX/104/2015 - w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

Uchwała Nr IX/105/2015 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

Uchwała Nr IX/106/2015 - w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr IX/107/2015 - w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr IX/108/2015 - w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie  ścieków na terenie Gminy Kołczygłowy

Uchwała Nr IX/109/2015 - sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Kołczygłowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”

Uchwała Nr IX/110/2015 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kołczygłowy na 2015 rok

Uchwała Nr IX/111/2015 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy

Uchwała Nr IX/112/2015 - w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kołczygłowy do Związku Gmin Pomorskich

 

 

Załączniki

Uchwała Nr IX.99.2015.pdf

Data: 2015-11-17 10:04:10 Rozmiar: 175.93k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr IX.100.2015.pdf

Data: 2015-11-17 10:04:10 Rozmiar: 177.97k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr IX.101.2015.pdf

Data: 2015-11-17 10:04:10 Rozmiar: 165.64k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr IX.102.2015.pdf

Data: 2015-11-17 10:04:10 Rozmiar: 170.95k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr IX.103.2015.pdf

Data: 2015-11-23 09:34:44 Rozmiar: 169.21k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr IX.104.2015.pdf

Data: 2015-11-23 09:34:44 Rozmiar: 1.96M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr IX.105.2015.pdf

Data: 2015-11-17 10:04:10 Rozmiar: 175.45k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr IX.106.2015.pdf

Data: 2015-11-17 10:04:10 Rozmiar: 475.29k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr IX.107.2015.pdf

Data: 2015-11-17 10:04:10 Rozmiar: 173.02k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr IX.108.2015.pdf

Data: 2015-11-17 10:04:10 Rozmiar: 234.94k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr IX.109.2015.pdf

Data: 2015-11-17 10:04:10 Rozmiar: 567.88k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr IX.110.2015.pdf

Data: 2015-11-17 10:04:10 Rozmiar: 4.25M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr IX.111.2015.pdf

Data: 2015-11-17 10:04:10 Rozmiar: 4.4M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr IX.112.2015.pdf

Data: 2015-11-17 10:04:10 Rozmiar: 327.33k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 802
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Wiesława Staniek
Czas wytworzenia: 2015-11-09 07:50:45
Czas publikacji: 2015-11-23 09:34:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak