Uchwały X sesji z dnia 18.12.2015 r.  

 

Uchwała Nr X/113/2015 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016

Uchwała Nr X/114/2015 - w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy

Uchwała Nr X/115/2015 - w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016

Uchwała Nr X/116/2015 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kołczygłowy dla Powiatu Bytowskiego w 2016 roku

Uchwała Nr X/117/2015 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Kołczygłowy

Uchwała Nr X/118/2015 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących minie komunalne Gminy Kołczygłowy w drodze bezprzetargowej

Uchwała Nr X/119/2015  - w sprawie zamiany nieruchomości

Uchwała Nr X/120/2015  - w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołczygłowy na 2015 rok

Uchwała Nr X/121/2015 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy

Uchwała Nr X/122/2015 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2016

Uchwała Nr X/122/2015 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2016

Uchwała Nr X/123/2015 - w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Kołczygłowy na rok 2016

 

 

Załączniki

Uchwała Nr X-113-2015.pdf

Data: 2016-01-04 15:02:28 Rozmiar: 299.27k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr X-114-2015.pdf

Data: 2016-01-04 12:25:38 Rozmiar: 5.29M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr X-115-2015.pdf

Data: 2016-01-04 12:25:38 Rozmiar: 2.76M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr X-116-2015.pdf

Data: 2016-01-04 12:25:38 Rozmiar: 183.99k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr X-117-2015.pdf

Data: 2016-01-04 12:25:38 Rozmiar: 133.96k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr X-118-2015.pdf

Data: 2016-01-04 12:25:38 Rozmiar: 136.66k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr X-119-2015.pdf

Data: 2016-01-04 12:25:38 Rozmiar: 139.27k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr X-120-2015.pdf

Data: 2016-01-04 12:25:38 Rozmiar: 1.95M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr X-121-2015.pdf

Data: 2016-01-04 12:25:38 Rozmiar: 4.57M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr X-122-2015.pdf

Data: 2016-01-04 12:25:38 Rozmiar: 197.22k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr X-123-2015.pdf

Data: 2016-01-04 12:25:38 Rozmiar: 280.27k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 590
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Wiesława Staniek
Czas wytworzenia: 2016-01-04 11:03:41
Czas publikacji: 2016-01-04 15:02:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak