Uchwały XI sesji z dnia 14.03.2016 r. 

 

 

Uchwała Nr XI/124/2016 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XI/125/2016 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy

Uchwała Nr XI/126/2016 - w sprawie zmiany Uchwały Nr X/116/2015 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kołczygłowy dla Powiatu Bytowskiego w 2016 roku

Uchwała Nr XI/127/2016 - w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kołczygłowy na rok 2016”

Uchwała Nr XI/128/2016 - w sprawie przedłużenia ulicy Słonecznej w miejscowości Kołczygłowy

Uchwała Nr XI/129/2016 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w msc. Wierszyno stanowiącej mienie komunalne gminy Kołczygłowy

Uchwała Nr XI/130/2016 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Kołczygłowy

Uchwała Nr XI/131/2016 - w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Kołczygłowy”

Uchwała Nr XI/132/2016 - w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kołczygłowy”

Uchwała Nr XI/133/2016 - w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kołczygłowy do partnerstwa dla wspólnej realizacji projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe” – szlak górnej Słupi.

Uchwała Nr XI/134/2016 - w sprawie przyjęcia Diagnozy zapotrzebowania szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Kołczygłowy na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 3 Edukacja dla rozwoju RPO WP 2014 -2020

Uchwała Nr XI/135/2016 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/110/2008 Rady Gminy w Kołczygłowach z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kołczygłowy, Barnowo, Łubno, Barnowiec, Darżkowo, Gałąźnia Wielka, Gałąźnia Mała, Wierszyno, Górki, Radusz, Jezierze, Kołczygłówki, Barkocin, Łobzowo, Zagony, Wądół, Przyborze, Witanowo, Podgórze, zmienionej Uchwalą Rady Gminy w Kołczygłowach Nr XXVI/185/2009 z dnia 28 maja 2009 r., Nr XXIX/200/2009 z dnia 28 września 2009 r., NR XXX/210/2009 z dnia 28 października 2009 r., NR XLI/283/2010 z dnia 30 września 2010 r., Nr XLIII/293/2010 z dnia 8 listopada 2010 r., Nr XVIII/137/

Uchwała Nr XI/136/2016 - w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kołczygłowy na lata 2016 - 2023

Uchwała Nr XI/137/2016 - w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łobzowo na lata 2016 - 2023

Uchwała Nr XI/138/2016 - w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Gminy Kołczygłowy na lata 2015 – 2022

Uchwała Nr XI/139/2016 - w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Przedszkola w Kołczygłowach

 

Załączniki

Uchwała Nr XI-124-2016.pdf

Data: 2016-03-18 11:35:37 Rozmiar: 1.86M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XI-125-2016.pdf

Data: 2016-03-18 11:35:37 Rozmiar: 337.14k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XI-126-2016.pdf

Data: 2016-03-18 11:35:37 Rozmiar: 188.4k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XI-127-2016.pdf

Data: 2016-03-18 11:35:37 Rozmiar: 392.68k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XI-128-2016.pdf

Data: 2016-03-18 11:35:37 Rozmiar: 552.24k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XI-129-2016.pdf

Data: 2016-03-18 11:35:37 Rozmiar: 231.46k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XI-130-2016.pdf

Data: 2016-03-18 11:35:37 Rozmiar: 204.4k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XI-131-2016.pdf

Data: 2016-03-18 11:35:37 Rozmiar: 3.24M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XI-132-2016.pdf

Data: 2016-03-18 11:35:37 Rozmiar: 1.88M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XI-133-2016.pdf

Data: 2016-03-18 11:35:37 Rozmiar: 273.84k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XI-134-2016.pdf

Data: 2016-03-18 11:35:37 Rozmiar: 2.81M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XI-135-2016.pdf

Data: 2016-03-18 11:35:37 Rozmiar: 278.74k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XI-136-2016.pdf

Data: 2016-03-18 11:35:37 Rozmiar: 2.11M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XI-137-2016.pdf

Data: 2016-03-18 11:35:37 Rozmiar: 1.74M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XI-138-2016.pdf

Data: 2016-03-18 11:35:37 Rozmiar: 5.24M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XI-139-2016.pdf

Data: 2016-03-18 11:35:37 Rozmiar: 269k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 570
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Wiesława Staniek
Czas wytworzenia: 2016-03-18 11:21:36
Czas publikacji: 2016-03-18 11:35:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak