Uchwały XII sesji z dnia 24.05.2016 r 

 

 

Uchwała Nr XII/140/2016 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XII/141/2016 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy

Uchwała Nr XII/142/2016 - w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołczygłowy

Uchwała Nr XII/143/2016 - w sprawie zczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XII/144/2016 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Kołczygłowy

Uchwała Nr XII/145/2016 - w sprawie w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa

Uchwała Nr XII/146/2016 - obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołczygłowy

Uchwała Nr XII/147/2016 - zmiany Uchwały Nr XXIV/178/2012 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla Sołtysów

Uchwała Nr XII/148/2016 - zmiany Uchwały Nr III/29/2015 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa

Uchwała Nr XII/149/2016 - sprawie skargi na Sołtysa

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr XII-140-2016.pdf

Data: 2016-05-27 08:20:41 Rozmiar: 1.46M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XII-141-2016.pdf

Data: 2016-05-27 08:20:41 Rozmiar: 334.76k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XII-142-2016.pdf

Data: 2016-05-27 08:20:41 Rozmiar: 586.37k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XII-143-2016.pdf

Data: 2016-05-27 08:20:41 Rozmiar: 466.61k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XII-144-2016.pdf

Data: 2016-05-27 08:20:41 Rozmiar: 229.24k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XII-145-2016.pdf

Data: 2016-05-27 08:20:41 Rozmiar: 226.59k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XII-146-2016.pdf

Data: 2016-05-27 08:20:41 Rozmiar: 384.85k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XII-147-2016.pdf

Data: 2016-05-27 08:20:41 Rozmiar: 368.97k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XII-148-2016.pdf

Data: 2016-05-27 08:20:41 Rozmiar: 371.26k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XII-149-2016.pdf

Data: 2016-05-27 08:20:41 Rozmiar: 182.22k Format: .pdf Pobierz

Uchwala Nr XII-150.2016.pdf

Data: 2016-05-27 08:20:41 Rozmiar: 206.12k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 418
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Wiesława Staniek
Czas wytworzenia: 2016-05-24 07:10:24
Czas publikacji: 2016-05-27 08:20:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak