Oświadczenia majątkowe za 2015 rok - Pracownicy Urzędu  

 

 

Wójt Gminy - Wacław Kozłowski

Korekta oświadczenia majątkowego - Wójt Gminy Wacław Kozłowski

Sekretarz Gminy - Teresa Oreńczak

Zastępca Wójta - Tomasz Wójcik

Skarbnik Gminy - Aleksandra Cybula

Zastępca Skarbnika - Bożena Węsierska

Kierownik USC - Maria Dargacz

 


Liczba odwiedzin : 552
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Kiedrowicz
Czas wytworzenia: 2016-06-17 11:45:44
Czas publikacji: 2016-11-25 09:26:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak