Uchwały XIII sesji z dnia 23.06.2016 r  

 

Uchwała Nr XIII/151/2016 - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kołczygłowy za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kołczygłowy za rok 2015

Uchwała Nr XIII/152/2016 - w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kołczygłowy z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

Uchwała Nr XIII/153/2016 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok 

Uchwała Nr XIII/154/2016 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy

Uchwała Nr XIII/155/2016 - nabycia na mienie komunalne Gminy Kołczygłowy działki oznaczonej nr 303/1 położonej w miejscowości Radusz

 

Uchwała Nr XIII/157/2016 - w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XIII/158/2016 - w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołczygłowach

Uchwała Nr XIII/159/2016 - w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kołczygłowy

 

 

Załączniki

Uchwała Nr XIII-151-2016.pdf

Data: 2016-07-01 08:40:46 Rozmiar: 396.41k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XIII-152-2016.pdf

Data: 2016-07-01 08:40:46 Rozmiar: 381.95k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XIII-153-2016.pdf

Data: 2016-07-01 08:40:46 Rozmiar: 634.38k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XIII-154-2016.pdf

Data: 2016-07-01 08:40:46 Rozmiar: 524.88k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XIII-155-2016.pdf

Data: 2016-07-01 08:40:46 Rozmiar: 168.24k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XIII-156-2016.pdf

Data: 2016-07-01 08:40:46 Rozmiar: 274.63k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XIII-157-2016.pdf

Data: 2016-07-04 09:39:17 Rozmiar: 893.49k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XIII-158-2016.pdf

Data: 2016-07-01 08:40:46 Rozmiar: 504.08k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XIII-159-2016.pdf

Data: 2016-07-01 08:40:46 Rozmiar: 786.59k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 413
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Wiesława Staniek
Czas wytworzenia: 2016-07-01 08:40:46
Czas publikacji: 2016-07-04 09:39:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak