Oświadczenia majątkowe za 2015 rok - Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 

 

 

 Dyrektor Zespołu Szkół w Kołczygłowach - Piotr Zaborowski (pełniący tę funkcję do 25.01.2016r.)

 Dyrektor Gminnego Przedszkola w Kołczygłowach - Małgorzata Jankowska

 Dyrektor Zespołu Szkół w Łubnie - Grzegorz Maciejasz

p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Helena Karnicka (pełniąca tę funkcję do 30.04.2016 r.)

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach - Zofia Franc

Dyrektor Biblioteki w Kołczygłowach - Barbara Solińska

p.o. Dyrektora Biblioteki w Kołczygłowach - Bogumiła Szarmach

 


Liczba odwiedzin : 336
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Natalia Cybula
Czas wytworzenia: 2016-09-02 12:26:58
Czas publikacji: 2016-09-05 10:19:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak