Uchwały XVI sesji z dnia 10.10.2016 r. 

 

Uchwała Nr XVI/167/2016 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XVI/168/2016 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy

Uchwała Nr XVI/169/2016 - w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Kołczygłowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017"

Uchwała Nr XVI/170/2016 - w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Akademia Bystrzaków II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała Nr XVI/171/2016 - w sprawie wyrażenia woli współpracy Gminy Kołczygłowy z Powiatem Bytowskim w zakresie Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)

Uchwała Nr XVI/172/2016 - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kołczygłowy

Uchwała Nr XVI/173/2016 - w sprawie zmiany Uchwały Nr I/3/2014 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr XVI-167-2016.pdf

Data: 2016-10-12 07:26:49 Rozmiar: 1.77M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XVI-168-2016.pdf

Data: 2016-10-12 07:26:49 Rozmiar: 1.57M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XVI-169-2016.pdf

Data: 2016-10-31 13:38:36 Rozmiar: 1006k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XVI-170-2016.pdf

Data: 2016-10-12 07:26:49 Rozmiar: 549.98k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XVI-171-2016.pdf

Data: 2016-10-12 07:26:49 Rozmiar: 541.24k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XVI-172-2016.pdf

Data: 2016-10-12 07:26:49 Rozmiar: 532.24k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XVI-173-2016.pdf

Data: 2016-10-12 07:26:49 Rozmiar: 547.46k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 438
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Wiesława Staniek
Czas wytworzenia: 2016-10-12 07:26:49
Czas publikacji: 2016-10-31 13:38:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak