Uchwały XVII sesji z dnia 10.11.2016 r.  

 

Uchwała Nr XVII/174/2016 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kołczygłowy na 2017 rok

Uchwała Nr XVII/175/2016 - w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Kołczygłowy na 2017 r.

Uchwała Nr XVII/176/2016 - w sprawie opłaty targowej na 2017 rok

Uchwała Nr XVII/177/2016 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu naliczenia podatku rolnego na 2017 r.

Uchwała Nr XVII/178/2016 - w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.

Uchwała Nr XVII/179/2016 - w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

Uchwała Nr XVII/180/2016 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

Uchwała Nr XVII/181/2016 - w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XVII/182/2016 - w sprawie nabycia na mienie komunalne Gminy Kołczygłowy działki oznaczonej nr 10/2 położonej w miejscowości Gałąźnia Mała

Uchwała Nr XVII/183/2016 - w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych na stanowisku pedagoga szkolnego, logopedy i nauczyciela wspomagającego oraz zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących etat łączony w placówkach oświatowych Gminy Kołczygłowy

Uchwała Nr XVII/184/2016 - w sprawie wyrażenia woli współpracy dotyczącej partnerstwa i przystąpienia do wspólnego ubiegania się o środki w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, dla Działania 11.1 OGRANICZENIE ZAGROŻEŃ NATURALNYCH

Uchwała Nr XVII/185/2016 - w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

Uchwała Nr XVII/186/2016 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Kołczygłowy

Uchwała Nr XVII/187/2016 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Kołczygłowy

Uchwała Nr XVII/188/2016 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Województwa Pomorskiego

Uchwała Nr XVII/189/2016 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy udostępnienia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Uchwała Nr XVII/190/2016 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości stanowiących własność fizycznych osób prywatnych

Uchwała Nr XVII/191/2016 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Uchwała Nr XVII/192/2016 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

 

 

Załączniki

Uchwała Nr XVII-174-2016.pdf

Data: 2016-11-16 08:18:47 Rozmiar: 486.21k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XVII-175-2016.pdf

Data: 2016-11-16 08:18:47 Rozmiar: 392.8k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XVII-176-2016.pdf

Data: 2016-11-16 08:18:47 Rozmiar: 400.23k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XVII-177-2016.pdf

Data: 2016-11-16 08:18:47 Rozmiar: 403.24k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XVII-178-2016.pdf

Data: 2016-11-16 08:18:47 Rozmiar: 564.95k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XVII-179-2016.pdf

Data: 2016-11-16 08:18:47 Rozmiar: 2.64M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XVII-180-2016.pdf

Data: 2016-11-16 08:18:47 Rozmiar: 611.79k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XVII-181-2016.pdf

Data: 2016-11-16 08:18:47 Rozmiar: 690.38k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XVII-182-2016.pdf

Data: 2016-11-16 08:18:47 Rozmiar: 293.85k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XVII-183-2016.pdf

Data: 2016-11-16 08:18:47 Rozmiar: 577.38k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XVII-184-2016.pdf

Data: 2016-11-16 08:18:47 Rozmiar: 671.24k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XVII-185-2016.pdf

Data: 2016-11-16 08:18:47 Rozmiar: 617.73k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XVII-186-2016.pdf

Data: 2016-11-16 08:18:47 Rozmiar: 331.48k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XVII-187-2016.pdf

Data: 2016-11-16 08:18:47 Rozmiar: 331.56k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XVII-188-2016.pdf

Data: 2016-11-16 08:18:47 Rozmiar: 1.74M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XVII-189-2016.pdf

Data: 2016-11-16 08:18:47 Rozmiar: 337.23k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XVII-190-2016.pdf

Data: 2016-11-16 08:18:47 Rozmiar: 337.8k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XVII-191-2016.pdf

Data: 2016-11-16 08:18:47 Rozmiar: 335.94k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XVII-192-2016.pdf

Data: 2016-11-16 08:18:47 Rozmiar: 336.12k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 619
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Wiesława Staniek
Czas wytworzenia: 2016-11-16 07:37:59
Czas publikacji: 2016-11-16 08:18:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak