Uchwały XVIII sesji z dnia 15.12.2016 r.  

 

 

Uchwała Nr XVIII/193/2016 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

Uchwała Nr XVIII/194/2016 - w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy

Uchwała Nr XVIII/195/2016 - w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołczygłowy na 2017 rok

Uchwała Nr XVIII/196/2016 - w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kołczygłowy

Uchwała Nr XVIII/197/2016 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Kołczygłowy w drodze bezprzetargowej

Uchwała Nr XVIII/198/2016 - w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku Ośrodka Zdrowia w Kołczygłowach przy ul. Szkolnej 3A na okres powyżej 3 lat

Uchwała Nr XVIII/199/2016 - wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XVIII/200/2016 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy

Uchwała Nr XVIII/201/2016 - w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa

Uchwała Nr XVIII/202/2016 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2017

Uchwała Nr XVIII/203/2016 - w sprawie zatwierdzenia Planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Kołczygłowy na rok 2017

Uchwała Nr XVIII/204/2016 - w sprawie współdziałania Gminy Kołczygłowy z Powiatem Bytowskim w zakresie wykonywania zadania dotyczącego zapewnienia dzieciom dowozu do szkół

Uchwała Nr XVIII/205/2016 - uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Kołczygłowy

Uchwała Nr XVIII/206/2016 - uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Kołczygłowy

Uchwała Nr XVIII/207/2016 - uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Województwa Pomorskiego

Uchwała Nr XVIII/208/2016 - uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy udostępnienia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Uchwała Nr XVIII/209/2016 - uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości stanowiących własność fizycznych osób prawnych

Uchwała Nr XVIII/210/2016 - uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Uchwała Nr XVIII/211/2016 - uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Uchwała Nr XVIII/212/2016 - w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach

Uchwała Nr XVIII/213/2016 - w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów sołectw z terenu Gminy Kołczygłowy

 

Załączniki

Uchwała Nr XVIII-193-2016.pdf

Data: 2016-12-22 13:27:36 Rozmiar: 1014.22k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XVIII-194-2016.pdf

Data: 2016-12-22 13:27:36 Rozmiar: 1.69M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XVIII-195-2016.pdf

Data: 2016-12-28 14:04:33 Rozmiar: 1.03M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XVIII-196-2016.pdf

Data: 2016-12-22 13:27:36 Rozmiar: 101.95k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XVIII-197-2016.pdf

Data: 2016-12-22 13:27:36 Rozmiar: 558.96k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XVIII-198-2016.pdf

Data: 2016-12-22 13:27:36 Rozmiar: 87.09k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XVIII-199-2016.pdf

Data: 2016-12-22 13:27:36 Rozmiar: 808.01k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XVIII-200-2016.pdf

Data: 2016-12-22 13:27:36 Rozmiar: 1.74M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XVIII-201-2016.pdf

Data: 2016-12-22 13:27:36 Rozmiar: 81.5k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XVIII-202-2016.pdf

Data: 2016-12-22 13:27:36 Rozmiar: 73.41k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XVIII-203-2016.pdf

Data: 2016-12-22 13:27:36 Rozmiar: 104.82k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XVIII-204-2016.pdf

Data: 2016-12-22 13:27:36 Rozmiar: 51.76k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XVIII-205-2016.pdf

Data: 2016-12-22 13:27:36 Rozmiar: 56.41k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XVIII-206-2016.pdf

Data: 2016-12-22 13:27:36 Rozmiar: 61.5k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XVIII-207-2016.pdf

Data: 2016-12-22 13:27:36 Rozmiar: 62.59k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XVIII-208-2016.pdf

Data: 2016-12-22 13:27:36 Rozmiar: 460.54k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XVIII-209-2016.pdf

Data: 2016-12-22 13:27:36 Rozmiar: 62.99k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XVIII-210-2016.pdf

Data: 2016-12-22 13:27:36 Rozmiar: 62.97k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XVIII-211-2016.pdf

Data: 2016-12-22 13:27:36 Rozmiar: 63.21k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XVIII-212-2016.pdf

Data: 2017-01-03 10:18:36 Rozmiar: 909.44k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XVIII-213-2016.pdf

Data: 2016-12-22 13:29:16 Rozmiar: 65.22k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 477
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Edyta Miętka
Czas wytworzenia: 2016-12-22 12:45:57
Czas publikacji: 2017-01-03 10:18:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak