Oświadczenia majątkowe za 2016 rok - Pracownicy Urzędu  

 

 

Wójt Gminy - Wacław Kozłowski

Korekta oświadczenia majątkowego - Wójt Gminy Wacław Kozłowski

Sekretarz Gminy - Teresa Oreńczak

Zastępca Wójta - Tomasz Wójcik

Skarbnik Gminy - Aleksandra Cybula

Zastępca Skarbnika - Bożena Węsierska

Kierownik USC - Maria Dargacz

 


Liczba odwiedzin : 405
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Teresa Oreńczak
Czas wytworzenia: 2017-06-09 08:42:19
Czas publikacji: 2017-10-26 13:45:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak