Uchwały XXI sesji z dnia 19.06.2017 r. 

 

Uchwała Nr XXI/228/2017 - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kołczygłowy za rok 2016 wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kołczygłowy za rok 2016.

Uchwała Nr XXI/229/2017 - w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi  Gminy Kołczygłowy z tytułu  wykonania budżetu za 2016 rok

Uchwała Nr XXI/230/2017 - w sprawie zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny

Uchwała Nr XXI/231/2017 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXI/232/2017 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy

Uchwała Nr XXI/233/2017 - w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołczygłowy

Uchwała Nr XXI/234/2017 - w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy

Uchwała Nr XXI/235/2017 - w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy

Uchwała Nr XXI/236/2017 - w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy

Uchwała Nr XXI/237/2017 - w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu w ramach wspólnej realizacji zadania „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez remont dróg powiatowych na terenie Gminy Kołczygłowy” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2020

 

 

Załączniki

Uchwała Nr XXI.228.2017.pdf

Data: 2017-06-23 09:26:06 Rozmiar: 490.93k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXI.229.2017.pdf

Data: 2017-06-23 09:26:06 Rozmiar: 422.9k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXI.230.2017.pdf

Data: 2017-06-23 09:26:06 Rozmiar: 755.47k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXI.231.2017.pdf

Data: 2017-06-23 09:26:06 Rozmiar: 2.67M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXI.232.2017.pdf

Data: 2017-06-23 09:26:06 Rozmiar: 257.69k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXI.233.2017.pdf

Data: 2017-06-23 09:26:06 Rozmiar: 604.98k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXI.234.2017.pdf

Data: 2017-06-23 09:26:06 Rozmiar: 352.98k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXI.235.2017.pdf

Data: 2017-06-23 09:26:06 Rozmiar: 669.65k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXI.236.2017.pdf

Data: 2017-06-23 09:26:06 Rozmiar: 262.68k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXI.237.2017.pdf

Data: 2017-06-23 09:26:06 Rozmiar: 722.29k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 272
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Edyta Miętka
Czas wytworzenia: 2017-07-31 18:52:20
Czas publikacji: 2017-07-31 18:53:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak