Oświadczenia majątkowe za 2016 rok - Kierownicy oraz Pracownicy Jednostek Organizacyjnych 

 

 


 Dyrektor Zespołu Szkół w Kołczygłowach - Sylwia Sexton

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Kołczygłowach - Małgorzata Jankowska

Dyrektor Zespołu Szkół w Łubnie - Grzegorz Maciejasz

p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Anna Gudalewicz

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach - Zofia Franc

Dyrektor Biblioteki w Kołczygłowach - Barbara Solińska

p.o. Dyrektora Biblioteki w Kołczygłowach - Bogumiła Szarmach

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego i płac - Agata Marchut 


Liczba odwiedzin : 323
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Natalia Cybula
Czas wytworzenia: 2017-08-09 11:13:05
Czas publikacji: 2017-08-09 11:49:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak