Uchwały XXIII sesji z dnia 28.08.2017 r. 

 

 

Uchwała Nr XXIII/241/2017 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy

Uchwała Nr XXIII/242/2017 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXIII/243/2017 - w sprawie zmiany nazwy ulicy 8 Marca w Kołczygłowach

Uchwała Nr XXIII/244/2017 - w sprawie zmiany nazwy ulicy Janka Krasickiego na ulicę Ignacego Krasickiego w Kołczygłowach

Uchwała Nr XXIII/245/2017 - w sprawie zmiany nazwy ulicy 40-Lecia PRL na ulicę Pogodna w Kołczygłowach

Uchwała Nr XXIII/246/2017 - w sprawie zmiany nazwy ulicy 22 Lipca na ulicę Juliusza Słowackiego w Kołczygłowach

Uchwała Nr XXIII/247/2017 - w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Kołczygłowy

Uchwała Nr XXIII/248/2017 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr XXIII/249/2017 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Raduszu

Uchwała Nr XXIII/250/2017 - w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres powyżej 3 lat

Uchwała Nr XXIII/251/2017 - w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołczygłowy

Uchwała Nr XXIII/252/2017 - w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kołczygłowy

Uchwała Nr XXIII/253/2017 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Uchwała Nr XXIII/254/2017 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/166/2016 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 12 wrzesień 2016 roku dotyczącej wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu w ramach wspólnej realizacji zadania ,, Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez remont dróg powiatowych na terenie Gminy Kołczygłowy” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020, zmienionej Uchwałą Nr XXI/237/2017 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 19 czerwca 2017 r. 

Załączniki

Uchwała Nr XXIII.241.2017.pdf

Data: 2017-09-01 07:29:39 Rozmiar: 1.26M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXIII-242-2017.pdf

Data: 2017-09-01 07:29:39 Rozmiar: 3.19M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXIII-243-2017.pdf

Data: 2017-09-01 07:29:39 Rozmiar: 669.42k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXIII-244-2017.pdf

Data: 2017-09-01 07:29:39 Rozmiar: 593.75k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXIII-245-2017.pdf

Data: 2017-09-01 07:29:39 Rozmiar: 585.52k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXIII-246-2017.pdf

Data: 2017-09-01 07:29:39 Rozmiar: 617.47k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXIII-247-2017.pdf

Data: 2017-09-01 07:29:39 Rozmiar: 649.53k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXIII-248-2017.pdf

Data: 2017-09-01 07:29:39 Rozmiar: 452.82k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXIII-249-2017.pdf

Data: 2017-09-01 07:29:39 Rozmiar: 475.71k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXIII-250-2017.pdf

Data: 2017-09-01 07:29:39 Rozmiar: 685.59k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXIII-251-2017.pdf

Data: 2017-09-01 07:29:39 Rozmiar: 527.17k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXIII-252-2017.pdf

Data: 2017-09-01 07:29:39 Rozmiar: 421.35k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXIII-253-2017.pdf

Data: 2017-09-01 07:29:39 Rozmiar: 629.64k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXIII-254-2017.pdf

Data: 2017-09-01 07:29:39 Rozmiar: 116.89k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 280
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Edyta Miętka
Czas wytworzenia: 2017-08-29 07:29:51
Czas publikacji: 2017-09-01 07:29:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak