Uchwały XXV sesji z dnia 09.11.2017 r. 

 

Uchwała Nr XXV/260/2017 w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kołczygłowy na 2018 rok

Uchwała Nr XXV/261/2017 w sprawie ustalenia wysokości  stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok

Uchwała Nr XXV/262/2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu naliczenia podatku rolnego na 2018 rok

Uchwała Nr XXV/263/2017 w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Kołczygłowy na 2018 rok

Uchwała Nr XXV/264/2017 w sprawie opłaty targowej na 2018 rok

Uchwała Nr XXV/265/2017 w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Kołczygłowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”

Uchwała Nr XXV/266/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Kołczygłowach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kołczygłowach

Uchwała Nr XXV/267/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Łubnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Łubnie

Uchwała Nr XXV/268/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/201/2016 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa

Uchwała Nr XXV/269/2017 w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną

Uchwała Nr XXV/270/2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

Uchwała Nr XXV/271/2017 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXV/272/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXV/273/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy

Uchwała Nr XXV/274/2017 w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołczygłowy

Uchwała Nr XXV/275/2017 w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołczygłowy

Uchwała Nr XXV/276/2017 w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołczygłowy

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr XXV-260-2017.pdf

Data: 2017-11-16 09:13:07 Rozmiar: 296.98k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXV-261-2017.pdf

Data: 2017-11-16 09:13:07 Rozmiar: 504.44k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXV-262-2017.pdf

Data: 2017-11-16 09:13:07 Rozmiar: 283.13k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXV-263-2017.pdf

Data: 2017-11-16 09:13:07 Rozmiar: 285.15k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXV-264-2017.pdf

Data: 2017-11-16 09:13:07 Rozmiar: 283.02k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXV-265-2017.pdf

Data: 2017-11-16 09:13:07 Rozmiar: 681.46k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXV-266-2017.pdf

Data: 2017-11-16 09:13:07 Rozmiar: 473.73k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXV-267-2017.pdf

Data: 2017-11-16 09:13:07 Rozmiar: 473.73k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXV-268-2017.pdf

Data: 2017-11-16 09:13:07 Rozmiar: 479.34k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXV-269-2017.pdf

Data: 2017-11-16 09:13:07 Rozmiar: 283.63k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXV-270-2017.pdf

Data: 2017-11-16 09:13:07 Rozmiar: 557.24k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXV-271-2017.pdf

Data: 2017-11-16 09:13:07 Rozmiar: 578.75k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXV-272-2017.pdf

Data: 2017-11-16 09:13:07 Rozmiar: 1.78M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXV-273-2017.pdf

Data: 2017-11-16 09:13:07 Rozmiar: 5.49M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXV-274-2017.pdf

Data: 2017-11-16 09:13:07 Rozmiar: 471.81k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXV-275-2017.pdf

Data: 2017-11-16 09:13:07 Rozmiar: 470.39k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXV-276-2017.pdf

Data: 2017-11-16 09:13:07 Rozmiar: 470.63k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 321
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Edyta Miętka
Czas wytworzenia: 2017-11-16 08:40:57
Czas publikacji: 2017-11-17 14:30:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak