Uchwały XXVIII sesji z dnia 20.02.2018 r. 

 

 

Uchwała Nr XXVIII/293/2018 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kołczygłowy na rok 2018”

Uchwała Nr XXVIII/294/2018 w sprawie współdziałania przy realizacji zadania z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli

Uchwała Nr XXVIII/295/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość położona w miejscowości Gałąźnia Wielka

Uchwała Nr XXVIII/296/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość położona w miejscowości Kołczygłówki

Uchwała Nr XXVIII/297/2018 w sprawie podziału Gminy Kołczygłowy na okręgi wyborcze oraz ustalania ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała Nr XXVIII/298/2018 w sprawie podziału Gminy Kołczygłowy na stałe obwody głosowania

Uchwała Nr XXVIII/299/2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XXVIII/300/2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XXVIII/301/2018w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków  pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Uchwała Nr XXVIII/302/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 

Załączniki

Uchwała Nr XXVIII-293-2018.pdf

Data: 2018-02-26 10:14:55 Rozmiar: 207.73k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXVIII-294-2018.pdf

Data: 2018-02-26 10:14:55 Rozmiar: 143.67k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXVIII-295-2018.pdf

Data: 2018-02-26 10:14:55 Rozmiar: 204.23k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXVIII-296-2018.pdf

Data: 2018-02-26 10:14:55 Rozmiar: 171.39k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXVIII-297-2018.pdf

Data: 2018-02-26 10:14:55 Rozmiar: 299k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXVIII-298-2018.pdf

Data: 2018-02-26 10:14:55 Rozmiar: 171.04k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXVIII-299-2018.pdf

Data: 2018-02-26 10:14:55 Rozmiar: 184.96k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXVIII-300-2018.pdf

Data: 2018-02-26 10:14:55 Rozmiar: 204.22k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXVIII-301-2018.pdf

Data: 2018-02-26 10:14:55 Rozmiar: 214.08k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXVIII-302-2018.pdf

Data: 2018-02-26 12:24:00 Rozmiar: 839.6k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 225
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Edyta Miętka
Czas wytworzenia: 2018-02-26 09:58:20
Czas publikacji: 2018-02-26 12:24:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak