Uchwały XXIX sesji z dnia 23.04.2018 r. 

 

Uchwała Nr XXIX/303/2018 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia- schronisku dla osób bezdomnych

Uchwała Nr XXIX/304/2018 w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołczygłowy

Uchwała Nr XXIX/305/2018 w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołczygłowy

Uchwała Nr XXIX/306/2018 w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołczygłowy

Uchwała Nr XXIX/307/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Kołczygłowach prowadzonym przez Gminę Kołczygłowy

Uchwała Nr XXIX/308/2018 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XXIX/309/2018 - w spawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XXIX/310/2018 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Uchwała Nr XXIX/311/2018 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Uchwała Nr XXIX/312/2018 - w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XXIX/313/2018 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy

Uchwała Nr XXIX/314/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/201/2016 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa

 

 

Załączniki

Uchwała Nr XXIX-303-2018.pdf

Data: 2018-04-27 08:01:20 Rozmiar: 130.98k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXIX-304-2018.pdf

Data: 2018-04-27 08:01:20 Rozmiar: 136.71k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXIX-305-2018.pdf

Data: 2018-04-27 08:01:20 Rozmiar: 140.62k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXIX-306-2018.pdf

Data: 2018-04-27 08:01:20 Rozmiar: 136.03k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXIX-307-2018.pdf

Data: 2018-04-27 08:01:20 Rozmiar: 157.93k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXIX-308-2018.pdf

Data: 2018-04-27 08:01:20 Rozmiar: 107.24k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXIX-309-2018.pdf

Data: 2018-04-27 08:01:20 Rozmiar: 129k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXIX-310-2018.pdf

Data: 2018-04-27 08:01:20 Rozmiar: 151.17k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXIX-311-2018.pdf

Data: 2018-04-27 08:01:20 Rozmiar: 106.06k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXIX-312-2018.pdf

Data: 2018-04-27 08:01:20 Rozmiar: 651.96k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXIX-313-2018.pdf

Data: 2018-04-27 08:01:20 Rozmiar: 500.21k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXIX-314-2018.pdf

Data: 2018-04-27 08:01:20 Rozmiar: 194.83k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 158
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : moga
Czas wytworzenia: 2018-04-24 07:56:56
Czas publikacji: 2018-04-27 08:01:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak