Uchwały XXX sesji z dnia 20.06.2018 r. 

 

Uchwała Nr XXX/315/2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kołczygłowy za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kołczygłowy za rok 2017

Uchwała Nr XXX/316/2018 w sprawie sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kołczygłowy z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

Uchwała Nr XXX/317/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Kołczygłowy

Uchwała Nr XXX/318/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Uchwała Nr XXX/319/2018 w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kołczygłowy

Uchwała Nr XXX/320/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XXX/321/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy

Uchwała Nr XXX/322/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kołczygłowy

 

 

Załączniki

Uchwała Nr XXX-315-2018.pdf

Data: 2018-06-25 13:18:21 Rozmiar: 101.77k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXX-316-2018.pdf

Data: 2018-06-25 13:18:21 Rozmiar: 102.43k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXX-317-2018.pdf

Data: 2018-06-25 13:18:21 Rozmiar: 88k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXX-318-2018.pdf

Data: 2018-06-25 13:18:21 Rozmiar: 105.63k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXX-319-2018.pdf

Data: 2018-06-25 13:18:21 Rozmiar: 106.11k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXX-320-2018.pdf

Data: 2018-06-25 13:18:21 Rozmiar: 881.48k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXX-321-2018.pdf

Data: 2018-06-25 13:18:21 Rozmiar: 503.06k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXX-322-2018.pdf

Data: 2018-06-25 13:18:21 Rozmiar: 103.2k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 139
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Edyta Miętka
Czas wytworzenia: 2018-06-25 12:37:16
Czas publikacji: 2018-06-25 13:18:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak