Uchwały XXXIII sesji z dnia 03.10.2018 r. 

 

Uchwała Nr XXXIII/332/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XXXIII/333/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy

Uchwała Nr XXXIII/334/2018 w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu w ramach wspólnej realizacji zadania „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez remont dróg powiatowych na terenie Gminy Kołczygłowy” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2020 oraz innych przedsięwzięć drogowych

Uchwała Nr XXXIII/335/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kołczygłowy

Uchwała Nr XXXIII/336/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Barkocin i Łobzowo

Uchwała Nr XXXIII/337/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołczygłowy

Uchwała Nr XXXIII/338/2018 w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Kołczygłowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”

Uchwała Nr XXXIII/339/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Kołczygłowy w drodze bezprzetargowej

 

 

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr XXXIII-332-2018.pdf

Data: 2018-10-10 09:45:10 Rozmiar: 1.68M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIII-333-2018.pdf

Data: 2018-10-10 09:45:10 Rozmiar: 1.59M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIII-334-2018.pdf

Data: 2018-10-10 09:45:10 Rozmiar: 82.66k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIII-335-2018.pdf

Data: 2018-10-10 09:45:10 Rozmiar: 170.41k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIII-336-2018.pdf

Data: 2018-10-10 09:45:10 Rozmiar: 140.84k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIII-337-2018.pdf

Data: 2018-10-10 09:45:10 Rozmiar: 84.18k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIII-338-2018.pdf

Data: 2018-10-10 09:45:10 Rozmiar: 775.68k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIII-339-2018.pdf

Data: 2018-10-10 09:45:10 Rozmiar: 381.78k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 90
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Edyta Miętka
Czas wytworzenia: 2018-10-10 08:56:16
Czas publikacji: 2018-10-10 09:45:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak