Uchwały XXXIV sesji z dnia 08.11.2018 r 

 

Uchwała Nr XXXIV/340/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XXXIV/341/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy

Uchwała Nr XXXIV/342/2018 w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kołczygłowy na 2019 rok

Uchwała Nr XXXIV/343/2018 w sprawie ustalenia  średniej ceny skupu żyta dla celu naliczenia podatku rolnego na 2019 r

Uchwała Nr XXXIV/344/2018 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 r

Uchwała Nr XXXIV/345/2018 w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Kołczygłowy na 2019 r

Uchwała Nr XXXIV/346/2018 w sprawie opłaty targowej na 2019 rok

Uchwała Nr XXXIV/347/2018 w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołczygłowy

Uchwała Nr XXXIV/348/2018 w sprawie nabycia na mienie komunalne Gminy Kołczygłowy działki oznaczonej nr 90/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Radusz

Uchwała Nr XXXIV/349/2018 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr XXXIV-340-2018.pdf

Data: 2018-11-20 09:14:27 Rozmiar: 629.47k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIV-341-2018.pdf

Data: 2018-11-20 09:14:27 Rozmiar: 1.52M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIV-342-2018.pdf

Data: 2018-11-20 09:14:27 Rozmiar: 126.39k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIV-343-2018.pdf

Data: 2018-11-20 09:14:27 Rozmiar: 45.38k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIV-344-2018.pdf

Data: 2018-11-20 09:14:27 Rozmiar: 220.71k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIV-345-2018.pdf

Data: 2018-11-20 09:14:27 Rozmiar: 65.22k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIV-346-2018.pdf

Data: 2018-11-20 09:14:27 Rozmiar: 62.22k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIV-347-2018.pdf

Data: 2018-11-20 09:14:27 Rozmiar: 101.51k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIV-348-2018.pdf

Data: 2018-11-20 09:14:27 Rozmiar: 66.41k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIV-349-2018.pdf

Data: 2018-11-20 09:14:27 Rozmiar: 302.5k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIV-350-2018.pdf

Data: 2018-11-20 09:14:27 Rozmiar: 1013.97k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIV-351-2018.pdf

Data: 2018-11-20 09:14:27 Rozmiar: 703.4k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 90
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Kołczygłowach
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Kiedrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Edyta Miętka
Czas wytworzenia: 2018-11-20 09:14:27
Czas publikacji: 2018-11-20 09:14:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak