Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-01-19 19:54:08 Obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego / Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego oraz Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie trawiastego lądowiska dla małych samolotów oraz hangarów, budynków usługowych i mieszkaniowych jednorodzinnych związanych z obsługą lądowiska z towarzyszącą infrastruktura techniczną i komunikacyjną wraz z podziałem nieruchomości na terenie części działek o numerach: 219, 232, 233, 234/1 i 234 w obrębie geodezyjnym Kołczygłówki, gmina Kołczygłowy Maciej Kiedrowicz Edycja artykułu
2018-01-19 19:53:04 Obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego / Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego oraz Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie trawiastego lądowiska dla małych samolotów oraz hangarów, budynków usługowych i mieszkaniowych jednorodzinnych związanych z obsługą lądowiska z towarzyszącą infrastruktura techniczną i komunikacyjną wraz z podziałem nieruchomości na terenie części działek o numerach: 219, 232, 233, 234/1 i 234 w obrębie geodezyjnym Kołczygłówki, gmina Kołczygłowy Maciej Kiedrowicz Publikacja artykułu
2018-01-16 09:16:53 Zarządzenia Wójta z 2018 roku / Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Kołczygłowy Maciej Kiedrowicz Publikacja artykułu
2018-01-15 08:17:43 Zamówienia poniżej 30 tyś. euro / Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zadania pn.: "Świadczenie usług schronienia dla 1 osoby bezdomnej" Maciej Kiedrowicz Publikacja artykułu