Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-05-25 10:08:13 Zarządzenia Wójta z 2017 roku / Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Kołczygłowy Maciej Kiedrowicz Edycja artykułu
2017-05-25 09:51:14 Zarządzenia Wójta z 2017 roku / Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Kołczygłowy Maciej Kiedrowicz Publikacja artykułu
2017-05-25 09:47:57 Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego / Postanowienie dotyczące zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami do gospodarstw domowych oraz budową przepompowni ścieków, planowanych na działkach ozn. wg ewid. gruntów nr: 2/12, 2/13, 2/5, 2/4, 2/1, 2/3, 2/2, 19/11, 19/8, 17/10, 17/9, 17/8, 17/7, 17/5, 17/4, 19/1, 19/2, 18, 19/5, 21, 17/33, 17/34, 17/13, 9, 11, 13, 10/2, 10/3, 12/1, 12/2, 16, 25/3, 25/5, 25/6, 25/2, 20/6, 15, 1/2, 1/4 w obrębie ewidencyjnym Gałąźnia Mała, gmina Kołczygłowy. Maciej Kiedrowicz Publikacja artykułu
2017-05-23 14:26:34 Tryb pozakonkursowy / Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego "ORZEŁ" Maciej Kiedrowicz Edycja artykułu
2017-05-23 14:26:15 Tryb pozakonkursowy / Oferta Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Słupsk - Koło Wędkarskie "SUM" Kołczygłowy Maciej Kiedrowicz Edycja artykułu
2017-05-23 14:23:41 Tryb pozakonkursowy / Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego "ORZEŁ" Maciej Kiedrowicz Publikacja artykułu
2017-05-22 14:00:25 Zarządzenia Wójta z 2017 roku / Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Kołczygłowy Maciej Kiedrowicz Publikacja artykułu
2017-05-22 13:56:15 Przetarg na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków WierszynoWierszyno / Zawiadomienie o wyborze oferty Maciej Kiedrowicz Edycja artykułu
2017-05-22 13:53:58 Przetarg na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków WierszynoWierszyno / Zawiadomienie o wyborze oferty Maciej Kiedrowicz Publikacja artykułu
2017-05-22 13:46:49 Informacje o komisji / Informacja o posiedzeniu Komisji Ekonomiczno - Gospodarczej - dnia 29.05.2017 r. Maciej Kiedrowicz Edycja artykułu