Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-07-18 12:43:30 Przetarg na udzielenie i obsługę kredytu bankowego / Przetarg na zadanie pn. "Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych złotowych na sfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Kołczygłowy oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kołczygłowy" Maciej Kiedrowicz Edycja artykułu
2018-07-18 11:51:37 Przetarg na udzielenie i obsługę kredytu bankowego / Przetarg na zadanie pn. "Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych złotowych na sfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Kołczygłowy oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kołczygłowy" Maciej Kiedrowicz Publikacja artykułu
2018-07-18 11:41:45 Przetarg na udzielenie i obsługę kredytu bankowego / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/unieważnieniu Maciej Kiedrowicz Publikacja artykułu
2018-07-18 11:33:15 Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego, artykułów bieżących i pomocy dydaktycznych / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Maciej Kiedrowicz Publikacja artykułu
2018-07-18 11:25:32 Informacje o komisji / Informacja o posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy: Komisji Rewizyjnej, Komisji Potrzeb Społecznych, Komisji Ekonomiczno-Gospodarczej i Komisji Rolnictwa, Gospodarki Terenami i Ochrony Środowiska - dnia 20.07.2018 r. Maciej Kiedrowicz Publikacja artykułu
2018-07-16 09:11:31 Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego / Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej z dowiązaniami 15 i 0,4 kV w celu zasilenia w energię elektryczną oczyszczalni ścieków w miejscowości Gałąźnia Mała na terenie działek nr 10/2, 13, 14 w obrębie Gałąźnia Mała gmina Kołczygłowy Maciej Kiedrowicz Publikacja artykułu